Specijalistička internistička ordinacija - dr Mile Novković nudi veliki broj usluga po najvišim standardima

 • Specijalistički internistički pregled
 • Subspecijalistički endokrinološki pregled bez ultrazvučnog pregleda
 • Subspecijalistički endokrinološki pregled sa ultazvučnim pregledom
 • Internistički kontroloni pregled
 • Endokrinološki kontrolni pregled
 • Kardiološki pregled sa ultrazvukom srca
 • Ultrazvuk štitaste žlezde
 • Ultrazvuk gornjeg abdomena
 • Ultrazvuk donjeg abdomena (ultrazvuk bešike i prostate)
 • Ultrazvuk gornjeg i donjeg abdomena
 • Ultrazvuk srca
 • Holter EKG (24h praćenje EKG-a)
 • Holter krvnog pritiska (24h praćenje krvnog pritiska)
 • EKG
 • Aplikacija sc. im. iv. injekcije
 • Davanje infuzione terapije
 • Aspiraciona punkcija štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka
 • Abdominalna punkcija(eavakuaciona i dijagnostička)