OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI


“Specijalistička internistička ordinacija dr Mile Novković” (u daljem tekstu: Ordinacija), u skladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata (“Sl. glasnik RS”, br. 45/2013 i 25/2019 – dr. zakon) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) pruža neophodne informacije u vezi sa zaštitom privatnosti, poverljivosti i obradom podataka o ličnosti.

“Specijalistička internistička ordinacija dr Mile Novković” (u daljem tekstu: Ordinacija), odredila je dr Mile-ta Novković kao lice za zaštitu podataka o ličnosti. Za sve informacije imenovanom licu možete se obratiti na tel.064 1484 119 ili putem mail drmilenovkovic@gmail.com

Obim i vrsta podataka koje prikupljamo i obrađujemo su osnovni identifikacioni podaci (ime, prezime, godine starosti, kontakt), a sve u svrhu pružanja adekvatne zdravstvene zaštite i uspostavljanja medicinske dijagnostike.

Vaši kontakt podaci su nam neophodni kako bismo vam što lakše i brže prosledili informacije koji se odnose na sve usluge koje Ordinacija pruža.

Podatke o ličnosti isključivo prikupljamo direktno od Vas, koriste se u svrhe koje su ovde navedene i čuvaju se u skladu sa Zakonom.


Dana, 01 Novembra 2019. godine